Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
III. Účetní materiál
III.2. Účetní spisy

259Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1841Karton8
260Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1841Karton8
261Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1842Karton8
262Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1842Karton8
263Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1843Karton9
264Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1843Karton9
265Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1844Karton9
266Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1844Karton10
267Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1845Karton10
268Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1845Karton10
269Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1846Karton11
270Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1846Karton11
271Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1847Karton12
272Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1847Karton12
273Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy1848Karton12
274Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1848Karton13
275Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy a výdaje1849Karton13
276Účetní přílohy důchodního úřadu - výdaje1853Karton13
277Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy a výdaje1854Karton14
278Účetní přílohy důchodního úřadu - příjmy a výdaje1857Karton14
279Účetní přílohy důchodního a lesního úřadu1883Karton14
280Účetní přílohy důchodního úřadu1889Karton15
281Účetní přílohy důchodního úřadu1891Karton15
282Účetní přílohy důchodního úřadu1896Karton15
283Účetní výtky, revize peněžních a materiálových účtů1861-1876Karton16
284Výtah z důchodních účtů - roční platy z pronájmů1851-1924Karton16
285Účty purkrabského úřadu1834-1842Karton16
286Účty obročního úřadu1834-1842Karton16
287Torza stavebních deníků z let 1842, 1843, 1846 a 18571842-1857Karton 16
288Výkazy lesních užitků z let 1812, 1815, 1820, 1823,1832, 1833 a 18351812-1835Karton17
289Výkaz prodaného dřeva a dřeva dodaného pro potřeby vrchnosti1815Karton17
290Účetní přílohy lesního úřadu1853Karton17
291Účetní přílohy lesního úřadu1854Karton17
292Účetní přílohy lesního úřadu1857Karton17
293Účetní přílohy lesního úřadu1887Karton17
294Účetní přílohy lesního úřadu1902Karton18
295Účetní přílohy lesního úřadu1910Karton18
296Torzo účetních příloh lesního úřadu1911Karton19
297Ceníky palivového, kmenového, užitkového a stavebního dřeva1859-1880Karton19
298Prodejní a výrobní ceníky dřeva, ceníky zvěřiny1881-1921Karton19
299Ceníky vedlejší těžby1896-1918Karton20
300Návrh předpokládaných příjmů a výdajů lesního úřadu1900Karton20
301Odhadní manuál pro revíry Sklené a Javorníks.d.Karton20
302Výkaz o úhradě sazenic1938Karton20
303Torzo účetních příloh k peněžnímu účtu města Svitavy z let 1834, 1835 a 18451834-1845Karton20
304Účetní přílohy k peněžnímu účtu města Svitavy, od. 1.11.1835 do 31.10.18361835-1836Karton20
305Účetní přílohy k peněžnímu účtu města Svitavy, od 1.11.1836 do 31.10.18371836-1837Karton20
306Účetní přílohy peněžního účtu města Svitavy, od 1.11.1837 do 31.10.18381837-1838Karton21
307Účetní přílohy peněžního účtu města Svitavy, od 1.11.1838 do 31.10.18391838-1839karton21
308Účetní přílohy k peněžnímu účtu města Svitavy, od 1.11.1840 do 31.10.18411840-1841Karton21
309Účetní přílohy k peněžnímu účtu města Svitavy, od 1.11.1841 do 31.10.18421841-1842Karton22
310Účty taxovního úřadu města Svitavy1833Karton22
311Přehled kauz osvobozených od taxovních poplatků1843Karton 22
312Výkaz pohledávek hromadné sirotčí pokladny1850Karton22
313Výkazy čistého výnosu svitavského velkostatku a lesního úřadu z let 1883, 1892 a 1934-19371883-1937Karton22