Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Velkostatek Svitavy
Datace:1572 - 1945
Zpracovatel:Kovářová S.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1594
Rok vzniku:2007
Metráž (bm):13,42
Stav ke dni:2007-12-28
Prohlížet fond
Stažení fondu