Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Továrna ocelového zboží Bublík S. Hošťálková u Vsetína
I. Spisový materiál
a) Vedení a správa

1Výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Moravské Ostravě (opis)1941karton1
2Výpis z pozemkové knihy katastrálního území Hošťálková s přiloženým seznamem pozemků patřící firmě Bublík, Hošťálková (opis)1943karton1
3Žádost firmy k Místnímu národnímu výboru v Hošťálkové a k Berní správě ve Vsetíně o finanční vypořádání za platby zasílané jejich podnikem na účet bývalého ředitele Rössnera po dobu jeho vojenské služby v německé armádě, výkaz služného za léta 1942 - 19451943-1947karton1
4Soudní spor o navrácení dvouramenného třecího lisu nuceně odprorodaného v roce 1942 firmě Polák a Hopp, Jihlava pro válečnou výrobu, prozatímní opatření Okresního soudu v Ivančicích o exekuci stroje ve prospěch firmy Bublík Hošťálková, finanční vypořádání mezi firmami 1942-1947karton1
5Hlášení národního správce Okresnímu národnímu výboru ve Vsetíně a Hospodářské skupině průmyslu železa a kovů v Praze o stavu podniku1948karton1
6Oběžník Hospodářské skupiny průmyslu železa a kovů v Praze o zavádění národních správ do kovodělných a strojírenských podniků, hlášení pověřeného správce firmy Bublík, Hošťálková o postupu při zavádění národní správy v jejich závodu1948karton1
7Protokol o předání podniku pod národní správu Zbrojovky, n. p.Vsetín a následně pod firmu Sandrik, spojené závody na výrobu stříbrného a kovového zboží, n. p. Bratislava1948karton1
8Organizační schéma závodu1948karton1