Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Továrna ocelového zboží Bublík S. Hošťálková u Vsetína
I. Spisový materiál
c) Obchod

15Obchodní korespondence s domácími i zahraničními firmami ve věcech nákupu ocele, nabídek nožířského zboží, jednání o cenách1933-1947karton1
16Obchodní informace firmy Křižan a spol., parní pila ve Val. Meziříčí o finančních potížích obchodního domu ASO v Olomouci, dopis architekta Čermáka z Brna dr. Bublíkovi o problémech v nejmenované firmě a využívání této situace židovskými obchodníky1933-1934karton1
17Informace "České obchodní revue" v Praze o spolehlivosti osoby dr. Bublíka, stavu jeho majetku a celkové situaci ve firmě zjišťované na vyžádání majitele dřevoprůmyslu ve Vyškově A. Buriána z důvodu poskytnutí úvěru firmě Bublík1934karton1
18Jednání ředitelů firem Bublík Hošťálková a Železářský průmysl s. r. o. ve Vyškově o možnosti převedení podniků na akciové společnosti1935karton1
19Hlášení cen výrobků Nejvyššímu cenovému úřadu v Praze, hlášení odbytu nožířského zboží a výše rabatu, žádosti o snížení a úpravy cen1943-1948karton1
20Porovnání cen výrobků firmy Bublík, Hošťálková s velkoobchodními cenami výrobků firmy Jacob Dittrich, továrna ocelového zboží, Mikulášovice u Děčína1943karton1
21Diagram ukazatelů expedice zboží za roky 1930 - 19441944karton1