Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Továrna ocelového zboží Bublík S. Hošťálková u Vsetína
II. Účetní materiál
b) Účetní spisy

45Roční účetní uzávěrky (bilance, inventáře a ocenění budov, strojů a zařízení, inventury polotovarů, zásoby zboží a surovin, seznamy dlužníků a věřitelů)1932-1935kartona2
45Roční účetní uzávěrky (bilance, inventáře a ocenění budov, strojů a zařízení, inventury polotovarů, zásoby zboží a surovin, seznamy dlužníků a věřitelů)1936-1948karton3
46Návrhy finančních rozpočtů různých firem na instalaci ústředního topení a třífázových generátorů pro firmu Bublík, Hošťálková1930-1939karton4
47Žádost Českého úvěrního a eskontního družstva k firmě Bublík, Hošťálková o zaplacení finanční pohledávky, žádosti jiných bank o vyrovnání dlužných částek1933-1934karton4
48Daňové záležitosti - přiznání k dani z obratu, k dani domovní, stížnosti na výši daňových poplatků, žádosti o prodloužení doby splatnosti platby, výkaz daně z obratu pro dovoz surovin z ciziny, korespondence s Berní správou ve Vsetíně1936-1942karton4
49Kalkulace cen, kalkulace výrobků podle skutečných nákladů, kalkulační podklady, kalkulační směrnice1938-1947karton4
50Pojištění firmy proti požáru a jiným živelným pohromám, proti poškození strojů a strojního zařízení, proti krádežím a vloupání u pojišťovny Slavie, Vzájemné pojišťovací banky v Praze a jiných pojišťovacích společností1939-1948karton4
51Revizní zpráva Berní správy v Moravské Ostravě k dani výdělkové, důchodové a k dani z obratu1945karton4
52Žádost k Živnostenské bance, filiálce v Brně o schválení provozního úvěru a povolení investičního úvěru1947-1948karton4
53Rozvrh účtu pro firmu Bublík, Hošťálková vypracovaný organizační službou L. Rohan, Hodoníns.d.karton4