Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
I. Osobní doklady a písemnosti

1Členské legitimace spolků, sjezdové legitimace (50 ks)1894 - 1932karton1
2Ustanovení poručníkem sestry Elišky (1901), průkaz člena Sirotčí rady města Prostějova (s.d.) [1918]karton1
3Obrazová upomínka na primiční mši1894karton1
4Doklady k vojenské službě1894 - 1923karton1
5Jmenování čestným občanem Hranic a Mariánských Hor1903karton1
6Pojistné smlouvy životní a majetkové (m.j. vydané a uskladněné knihy a časopisy) 1905 - 1919karton1
7Soudní záležitosti vlastní i cizí, popis případu vydírání a vyhrožování smrtí ze strany Hynka Křížka 1908 - 1923karton1
8Vlastní navštívenky (4 typy, 9 ks) [1895 - 1907]karton1
9Sešit s deníkovými záznamy od 4. 5. do 22. 6. 1901 (nedokončeno), lístky s poznámkami z výletů z Grada po jaderském pobřeží 11. - 17.5. [1906][1906]karton1
10Úvodní kapitola a rozvrh zamýšlených pamětí, vlastní Dostálův životopis 1915 - 1917karton1
11Opis závěti a úmrtní oznámení1921 - 1923karton1
12Koncept proslovu L. Zamykala na Dostálově pohřbu1923karton1
13Lékařská vysvědčení1882 - 1903karton1
14Splácení dluhu za dům v Novém Jičíně, Tovární 101901 - 1903karton1
15Soukromé poznámky ke světovému písmu, světové řeči a zjednodušení českého pravopisu[1898 - 1910]karton1
16Navštívenky jiných osob (31 ks)s.d.karton1