Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
II. Korespondence
2) Korespondence s institucemi
a) Korespondence přijatá

836Julius Ambros, V. Kaplan, advokátní kancelář, Olomouc (6 ks)1908 - 1911karton15
837Antiqua, umělecká aukční síň, Praha (1 ks)1922karton15
838Apoštolský polní vikariát, Wien (1 ks)1917karton15
839Arcibiskupská konsistoř, Olomouc (163 ks)1899 - 1923karton15
840Pavel Bělík, umělecké zařizování bytů, Praha (1 ks)1922karton15
841St. Bernhards-Verlag, München (1 ks)1907karton15
842Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství, Václav Kotrba, Praha (4 ks)1896 - 1902karton15
843Čech, deník, Praha (1 ks)1906karton15
844Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, president Josef Hlávka (6 ks)1895 - 1903karton15
845České divadlo v Olomouci, ředitel Antonín Drašar (2 ks)1923karton15
846C. k. české gymnasium, Olomouc (1 ks)1908karton15
847Českoslovanská akciová tiskárna, Praha (1 ks)1917karton15
848L. V. Enders'sche Kunst-Anstalt für Buch- und Steindruck, Hosch & Schleif, Nový Jičín (1 ks)1896karton15
849Grosman a Svoboda, knihkupectví a nakladatelství, Praha (1 ks)1900karton15
850Knihtiskárna B. Grunda a V. Svatoně, Praha (2 ks)1896karton15
851A. Haase, Praha (2 ks)1902 - 1903karton15
852Jan Hába, výroba borůvkového vína a pálenice pravé valašské slivovice, Vizovice (1 ks)1922karton15
853P. Hartmann, Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung, Nový Jičín (1 ks)1901karton15
854Adolfa Hillera vdova a syn, zvonařství, Brno ( 5 ks)1911 - 1922karton15
855Knihtiskárna Václava Horáka, Prostějov (39 ks)1907 - 1923karton15
856Husník & Häusler, c. a k. dvorní umělecký ústav fotochemigrafický, Praha (8 ks)1900 - 1903karton15
857Bratři Chrastinové, tiskárna, Nový Jičín (1 ks)1897karton15
858Jednota umělců výtvarných, Praha (1 ks)1904karton15
859Vojtěch Káš, závod pro stavbu varhan a harmonií, Brno (1 ks)1923karton15
860Lambert Klabusay, knihtiskárna a litografický ústav, Holešov (15 ks)1895 - 1919karton15
861Kajetán Kocián, tkalcovna, Libhošť (1 ks)1901karton15
862Bedřich Kočí, nakladatel, Praha (3 ks)1901karton15
863R. Konečný & J. Nedělník, podnikatelství staveb, Prostějov (1 ks)1913karton15
864Kramář a Procházka, národní knih- a kamenotiskárna, Olomouc (13 ks)1900 - 1906karton15
865Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków (1 ks)1896karton15
866Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, Gemälde-Gallerie, Wien (1 ks)1907karton15
867Bohdan Melichar, První královéhradecké knihkupectví a antikvariat, Hradec Králové (8 ks)1907karton15
868Městská rada, Prostějov (4 ks)1904 - 1908karton15
869Ministerstvo železnic, Praha (1 ks)1922karton15
870Moravsko-slovenská banka, Olomouc (1 ks)1923karton15
871Národní divadlo, Brno (3 ks)1902 - 1923karton15
872Národní divadlo, Praha (4 ks)1896 - 1902karton15
873Národní museum, Praha (1 ks)1922karton15
874Národní politika, redakce listu, Praha (1 ks)1901karton15
875Náš věk, administrace časopisu, Brno (1 ks)1911karton15
876Josef V. Nechanický, Krkonošská tkalcovna, Mříčná (1 ks)1904karton15
877Karel Novák, umělecko-průmyslový závod sochařský, Praha (2 ks)1922karton15
878Obecní úřad města, Kyjov (1 ks)1908karton15
879Obecní úřad starostenský, Mariánské Hory (1 ks)1904karton15
880Obecní úřad městyse, Starý Jičín (1 ks)1901karton15
881Obrázková revue, redakce časopisu, Praha (1 ks)1901karton15
882Nakladatelství Jan Otto, Praha (5 ks)1894 - 1915karton15
883Edmund Palkovský, advokát, Ostrava (2 ks)1905karton15
884Oldřich Pazdírek, 1. hudební nakladatelství na Moravě, Brno (1 ks)1922karton15
885A. Píša, knihkupectví, antikvariát, Brno (5 ks)1900 - 1904karton15
886Tomáš Pospíšil, obchod papírnický a knihařský, Ostrava (1 ks)1900karton15
887Pražská městská pojišťovna, Ostrava (1 ks)1920karton15
888V. Procháska, zasílatelství a obchod s uhlím, Prostějov (1 ks)1904karton15
889Romuald Promberger, knihkupectví, nakladatelství, obchod hudebninami, Olomouc (14 ks)1894 - 1912karton15
890Papežská knihtiskárna rajhradských benediktinů, Brno (1 ks)1895karton15
891Riunione adriatica di sicurtá in Triest, Wien (1 ks)1912karton15
892Karel Schönberger, advokát, Praha (2 ks)1913karton15
893Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních, bibliografická kancelář, Praha (1 ks)1904karton15
894Stálá tržnice a výstava výrobků řemeslných, Prostějov (1 ks)1904karton15
895Karel Šimek, závod se svatými obrázky, České Budějovice (4 ks + 2 fotografie)1903 - 1905karton15
896Alois Šimíček, nakladatelství, obchod papírem, obrazy a školními potřebami, Prostějov (2 ks)1922karton15
897Jan Štenc, grafický závod, Praha (4 ks)1912 - 1919karton15
898Jan Toman, knihtiskárna a nakladatelství, Žďár n. Sázavou (1 ks)1923karton15
899František Topič, knihkupectví a nakladatelství, Praha (9 ks)1896 - 1906karton15
900Ústav hraběte Pöttinga, Olomouc (5 ks)1901karton15
901Rudolf Válka, knihtiskárna, Nový Jičín (2 ks)1906s.d.karton15
902Vereinigte Kunst-Institute, vormals Otto Troitzsch, Berlin (1 ks)1905karton15
903Hynek Votoček, velkoobchod papírem, Praha (1 ks)1900karton15
904Emil Wehle, Erzeugung chemischer Producte, Wien (2 ks)1904karton15
905Zakład dziciątka Jezus, Bobrk (1 ks)1909karton15
906Prokop Zapletal, knihtiskárna, litografie a nakladatelství, později Družstvo knihtiskárny, Hranice. Připojeny listy Natálie Zapletalové, manželky, Hranice [6./10.]11. 1900 a 3.11. 1901 (43 + 2 ks)1896 - 1910karton15
907Życie, tygodnik illustrowany literacko-artystyczny i społeczno-naukowy, Kraków (2 ks)1898 - 1899karton15