Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
III. Zaměstnání

950Seznam chovanců kroměřížského chlapeckého semináře, vyloučení z olomouckého kněžského semináře, seznam Dostálových ročníkových konseminaristů, školní poznámky1885 - 1919karton16
951Posudky chovanců novojičínské polepšovny (2 ks), Pochvalný list od arcibiskupa Kohna za práci v polepšovně1897 - 1898karton16
952Doklady k postupu v zaměstnání: žaloba do Říma na arcibiskupa T. Kohna, žádosti o místo, presentace v Prostějově, jmenování konsistorním radou, žádosti o dovolenou1901 - 1921karton16
953Udělení mimořádné fakulty k rozhřešení z vyhnání plodu a ke svěcení zvonu, mešní indult pro přifařenou kapli v Krasicích (1905)1896 - 1919karton16
954Výuka náboženství v Loučné a Novém Jičíně, organisace výuky v Prostějově1894 - 1923karton16
955Duchovní správa, visitace, matriční agenda, odpady od církve, rozdělení prostějovské farnosti1906 - 1923karton16
956Výkon bohoslužeb, výkazy persolvovaných mší, mešních intencí a žádosti o jejich poskytnutí1894 - 1922karton16
957Organisace poutí, církevních slavností a missií1906 - 1923karton16
958Udílení svátostí: biřmování, manželství, zpovědi pro vojáky prostějovské posádky1901 - 1923karton16
959Koncepty kázání, např. postních (1912, 1916), silvestrovských (1916 - 1922), o primici Fr. Černého a V. Hájka, k posvěcení kaple Anděla Strážce v Prostějově. Přiloženo školní kázání Anny Mlčochové 1895 - 1922karton16
960Správa církevního majetku, odkazy a nadace, záležitosti domu Kostelecká 2, Prostějov1901 - 1923karton16
961Stavby a opravy církevních objektů1906 - 1923karton17
962Pohřebnictví, rušení starého prostějovského hřbitova u sv. Petra a Pavla1906 - 1922karton17
963Charitativní činnost1901 - 1919karton17
964Personální záležitosti prostějovského a okolního kněžstva1904 - 1921karton17
965Aféra Karla Judy : nákup obrazu Františka Kupky, organisace petice na vlastní podporu. 1906 - 1907karton17
966Aféra Josefa Štolfy : anonymní oznámení proti němu a jeho vlastní obranas.d.karton17