Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
IV. Spolková a politická činnost

967Akademie křesťanská, Praha1896 - 1915karton17
968Apoštolát Cyrila a Metoděje, Olomoucs.d.karton17
969Beseda katolických mužův a jinochů, Královo Pole1906karton17
970Besídka mládeže, s.l. [Prostějov]s.d.karton17
971Bosna, kuřácký spolek bohoslovců českoslovanských, Olomouc1892karton17
972Česká beseda, Nový Jičín, Prostějov1901 - 1902karton17
973Československá strana lidová, Prostějov. Též doklady k Dostálově práci v městském zastupitelstvu, městské radě a v komisi pro pojmenování ulic. Přiložen Jednací řad(!) městského zastupitelstva v Prostějově a Stanovy Spořitelny města Prostějova1919 - 1923karton17
974Dante. Spolek pro pěstění a šíření katolické literatury, umění a slovanského svérázu (nedokončený návrh stanov)1922karton17
975Deutsches Caritas-Verband der Erzdiözese Olmütz, Olomouc (přiloženy stanovy)1922karton17
976Dobročinný komitét dam, Brno1895karton17
977Domov, družstvo, Prostějov1922karton17
978Družina literární a umělecká, Olomouc1918 - 1922karton17
979Družstvo městského spolkového domu, Prostějov (přiloženy stanovy)1905karton17
980Haná, tiskové družstvo, Prostějov[1919 - 1923]karton17
981Jablonský, spolek křesťanského dorostu, Prostějov1908 - 1911karton17
982Jednota katolického duchovenstva, Praha, Olomouc. Též doklady ke sjezdům Katolické moderny (Praha, Velehrad, Přerov), stanovy Zemské Jednoty českého katolického duchovenstva v království českém s Dostálovými úpravami pro poměry moravské1896 - 1923karton17
983Jednota katolických tovaryšů, Prostějov. Též doklady k aféře Augustina Štancla 1912 - 1914karton17
984Jednota svatého Kříže, spolek pro opravu farního chrámu Páně, Prostějov1905 - 1917karton17
985Katolická akce, Olomouc[1923]karton18
986Katolická národní a křesťansko-sociální strana, Prostějov1911 - 1913karton18
987Katolicko-politická jednota, Prostějov1901 - 1919karton18
988Katolický klub, Prostějov. Přiloženy stanovy, jednatelská kniha, pozvánky na schůze1890 - 1912karton18
989Klub přátel umění, Prostějov1922 - 1923karton18
990Krajinské sdružení venkovské mládeže, Prostějov1911karton18
991Leichenbestattungs-Verein, Nový Jičín1903karton18
992Literární jednota bohoslovců, Olomouc1891 - 1893karton18
993Ludmila, spolek katolických paní a dívek, Prostějov1911 - 1912karton18
994Marta, sdružení katolických paní a dívek, Prostějov1922 - 1923karton18
995Matice cyrillomethodějská, Olomouc (přiloženy stanovy)1900 - 1923karton18
996Matice Palackého, Nový Jičín1902 - 1904karton18
997Moravan - spolek katolických akademiků, Brno1919 - 1920karton18
998Národní jednota, Prostějov1911karton18
999Orel, tělovýchovná jednota, Prostějov1909 - 1922karton18
1000Pax-film, družstvo, Brno1922 - 1923karton18
1001Pohřební bratrstvo, Prostějov1911karton18
1002Přírodovědný klub, Prostějov1905karton18
1003Růže Sušilova, literární jednota českých bohoslovců, Praha1907 - 1921karton18
1004Sdružení venkovské omladiny, Brno1922karton18
1005Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín1907karton18
1006Skupina československých válečných poškozenců křesťansko-sociálních, Prostějov1923karton18
1007Sociální sdružení studentstva, Prostějov1919karton18
1008Společnost sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc1919karton18
1009Společnost Katolického domu, Prostějov. Též přiloženy stanovy spolku, stanovy spolku Katolický dům v Olomouci a Sboru české intelligence1908 - 1923karton18
1010Spolek sv. Vincence z Pauly, Prostějovs.d.karton18
1011Spolek usedlých občanů, Prostějov (přiloženy stanovy - neschválené)1911karton18
1012Svaz katolického úřednictva a zaměstnanstva, Brno 1920karton18
1013Svépomoc, rolnické hospodářské družstvo, Prostějov (přiložen návrh stanov)s.d.karton18
1014Tiskové družstvo katolické, Praha1907karton18
1015Úřednický kroužek, Prostějov1923karton18
1016Vlast, družstvo, Praha1904karton18
1017Vydavatelské družstvo "Našince", Olomouc[1905]karton18
1018Zádruha, katolický potravní spolek, Prostějovs.d.karton18
1019Neurčená spolková agenda1893 - 1919karton18