Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
V. Literární činnost
1) Vydávání knižních publikací

1020Rozvrh připravovaného vydání sebraných spisů1914 - 1974karton18
1021Propagace a objednávky knižních publikací Dostálem vydávaných, mj. Dalila, Dante a Češi, Hlaholská mše, Lutinov contra Juda, Pod jedním praporem, Popeluška, Sedmikrásy1894 - 1923karton18
1022Nabídky rukopisů knih k vydání1905 - 1908karton18