Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
V. Literární činnost
2) Vydávání časopisů

1023Archa. Revue pro katolickou kulturu. Smlouvy o převodu časopisu, objednávky předplatného, nabídky příspěvků k otištění1912 - 1922karton19
1024Bílý prapor. Obzor katolické moderní intelligence. Zlomek redakční korespondence, objednávky tiskovin1903 - 1906karton19
1025Cestou k věčnosti. Listy pro intelligenci o časových otázkách náboženských. Návrh prvního čísla zamýšleného časopisu1920karton19
1026Eva. Měsíčník pro vzdělání českých žen a dívek. Ohlášení listu úřadům, návrh smlouvy o převzetí nákladu Václavem Horákem z Prostějova1904 - 1919karton19
1027Hanácké listy. Orgán strany československé lidové. Výzva k založení vydavatelského družstva, nabídky příspěvků k otištění1919 - 1923karton19
1028Jaro. Čtení pro mladé i staré. Návrh prvního čísla zamýšleného časopisu1901karton19
1029Ječmínek. Křesťansko-sociální a katolicko-národní noviny hanáckých měst. Ohlášení listu, vedení redakce, spor s Všeobecným ústavem pensijním pro zřízence, nabídky příspěvků k otištění1908 - 1920karton19
1030Kravařsko. Jičínské noviny pro poučení a zábavu českého lidu. Zlomek redakční korespondence, vkladní knížka1902 - 1905karton19
1031Listy přátelům. Glosy na okraji veliké doby. Zápisky ze života církevního, politického, literárního a uměleckého. Návrh obsahu zamýšleného měsíčníku1920karton19
1032Mladý máj. Pro mladý svět a lid. Návrhy titulní strany, jednání s tiskárnami, objednávky předplatného1919 - 1923karton19
1033Nový život. Měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu. Návrhy titulní strany, úřední a literární ohlášení, nabídky příspěvků, dopisy čtenářů, objednávky inserce a předplatného1895 - 1919karton19
1034Palacký . Listy pro vzdělání českého lidu. Návrh obsahu zamýšleného časopisu[1900]karton19
1035Rozkvět. Orgán pro reformy sociální a kulturní. Zlomek redakční korespondence, objednávky předplatného1907karton19
1036Rozvoj. Revue pro veřejný život, vědu, literaturu a umění. Smlouva s redaktorem A. Rackem, zlomek korespondence1900 - 1902karton19
1037Nabídky příspěvků neurčeným časopisůms.d.karton19
1038Tiskové obtahy a korektury Nového Života a Archy1896 - 1915karton19