Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
V. Literární činnost
3) Rukopisy prací vlastních
a) Poesie

1039Národní a realistné kaménky. Náčrty vlastních veršů, zápisy lidové poesie, přísloví, výpisy z četby, poznámky1893karton20
1040Lidskosti, nelidskosti. Veršované impertinence. Nevydaný výbor starší poesie (i náčrtků) z let 1892 - 1895[1910]karton20
1041Ecclesia militans. Básně a jejich náčrtky pro zamýšlenou sbírku1889 - 1895karton20
1042Pod jedním praporem. Dostálův příspěvek do almanachu, básně vybrány ze zamýšlené sbírky Ecclesia militans1894karton20
1043Příjmy a výdaje. Básnický deník z období 17.10. 1896 - červenec 1897 s materiálem pro zamýšlenou sbírku Ecclesia militans1896 - 1897karton20
1044Dělnické písně. Návrh zamýšlené sbírky. Přiloženy novinové výstřižky a výtisk Hymny dělnictva1894 - 1896karton20
1045Sv. František v písních. Rukopis připravované sbírky, řada básní zařazena do sbírky Potulný zpěvák1892 - 1900karton20
1046Potulný zpěvák. Část rukopisu sbírky (vydáno 1902) 1894 - 1900karton20
1047Muž před Bohem. Návrh zamýšlené sbírky, rozpočet, materiál pro obrazové přílohy[1904]karton20
1048Osudy. Část a) rukopis 1. vydání Dostálova (1913). Část b) doplňky L. Zamykala pro případné 2. vydání1896 - 1913karton20
1049Orlí fanfáry. Část I: rukopis 1. vydání Dostálova (1913). Část II: doplňky L. Zamykala k 2. vydání (1928)1897 - 1912karton20
1050Tajemná Sfinx. Z pozůstalosti vydala DLU v Olomouci, uspořádal Oldřich Svozil (1942)1909 - 1923karton20
1051Soubor překladů církevních hymnů z breviáře1917karton20
1052Pouť Dantovým Peklem. Průřez dějem s ukázkami překladu (spolu s Karlem Lehmannem ) . Připojena přednáška o Dantovi, proslovená v Brně 1.8. 19211921karton20
1053Pohřební písně. Materiály k připravovanému sborníku, též básně Františka Večeři a Václava Bělohlávka 1921 - 1923karton20
1054Ein Dichtergruss an Brüderherzen. Návrh zamýšlené sbírky své německy psané a do němčiny přeložené poesie1922karton20
1055Epos o králi Ječmínkovi a jiné básně. Návrh obsahu zamýšleného cyklus.d.karton20
1056Zvony. Modlitby pro české dívky a paní. Návrh obsahu zamýšleného sborníkus.d.karton20
1057Lyrika náboženská (58 ks)1892 - 1923karton20
1058Lyrika eschatologická (9 ks)1892 - 1922karton20
1059Lyrika osobní (34 ks)1892 - 1923karton20
1060Lyrika milostná (20 ks)1892 - 1903karton20
1061Lyrika přírodní (37 ks)1891 - 1904karton20
1062Lyrika společenská (15 ks)1891 - 1922karton20
1063Lyrika vlastenecká (10 ks)s.d.karton20
1064Legendy (6 ks)1894 - 1923karton21
1065Balady (9 ks)1893 - 1899karton21
1066Romance (8 ks)1891 - 1923karton21
1067Básně nábožensko-satirické (9 ks)1903 - 1922karton21
1068Básně společensko-satirické (35 ks)[1923]karton21
1069Básně orelské (4 ks)[1910]karton21
1070Veršovaná blahopřání a dedikace (32 ks)[1921]karton21
1071Překlady cizojazyčných básní do češtiny (26 ks)karton21
1072Překlady básní do němčiny a latiny (5 ks)1917 - 1920karton21
1073Překlady Dostálových básní do němčiny od Ernsta Klubala a Marie Scholz-Stonawské (25 + 1 ks)1922karton21
1074Zápisy lidových písní (8 ks)[1920]karton21