Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
V. Literární činnost
3) Rukopisy prací vlastních
b) Drama

1075Náš Honza, říkají mu hloupý. Zlomek libreta, zveřejněného pod názvem Honza hrdina, 3 f. [1897]karton21
1076Naše píseň. Prostějovské Vlastimile věnuje D. Lutinov a J. Nešvera . Zlomek kantáty, 2 f. [1906 - 1914]karton21
1077Vánoční mysterium. Adventní. Liturgická hra chrámová. 25.12. 1913. 2 f.1913 - 1919karton21
1078Víra křesťanská. Deklamace, 6 f. [1917]karton21
1079K Ježíškovi! Dětská vánoční deklamace. Prostějov 9.12. 1918, 2 f.1918karton21
1080Popeluška. Režijní poznámky, 2 f. [1923]karton21
1081Boží Tělo. Zlomek mysteria, 2 f. s.d.karton21
1082Zlomky námětů her Havíři, Ondráš a Juráš, Bílá paní (Třebovice 16.10. 1922), Poustevník u Hranic (2.6. 1923), Výprava. Z dob křižáckých (11.6. 1923), Jediný akt za mnohé (17.11. 1923), celkem 20 f.karton21