Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
V. Literární činnost
3) Rukopisy prací vlastních
c) Prosa

1083Macharikon, čili Machar, klerikalismus a pravda. Literární dokument sestavil K. Dostál Lutinov. Soubor textů a básní, zařazených později zčásti do sbírky Šlehy a něhy, 10 f., 6 ks. 1902karton21
1084Z literatury a života. Duch Nového života. Osnova zamýšlené rozsáhlejší práce, tištěné zčásti v NŽ, 19 f. Na rubu f. 7 osnova pojednání Náš knížepán o arcibiskupu T. Kohnovi. [1901 - 1902]karton21
1085Katechismus a biblická dějeprava ve verších pro nižší třídy. Předmluva a ukázka s námětem stvoření světa, 8 f. [1913]karton21
1086Strom uprostřed ráje. Úvaha o erotismu v křesťanské literatuře. Na valné hromadě DLU v Praze dne 27.8. 1922 přednesl K. Dostál Lutinov. Text přednášky, 8 f. 1922karton21
1087Rukopisy a náčrty modliteb, duchovních promluv, článků o náboženství, církevní politice, o T. Kohnovi (50 ks)[1900 - 1921]karton21
1088Články o kultuře a dějinách kultury (27 ks)1896 - 1921karton21
1089Články s námětem politickým a národně-politickým (19 ks)1902 - 1921karton21
1090Články s námětem sociálním, rodinného a spolkového života (11 ks)1917 - 1923karton21
1091Články s námětem historickým (5 ks)1908 - 1915karton21
1092Články cestopisné, dojmy z cest (4 ks)[1920]karton21
1093Aforismy a sentence (9 ks)s.d.karton21
1094Dostálovy opisy cizích textů (literárních prací, recensí cizích děl), výpisy z literatury karton21
1095Zlomky, tvůrčí poznámky a kusé náčrty vlastních textůs.d.karton21