Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
VI. Tisk a tiskoviny
2) Tiskoviny

1499K. Dostál-Lutinov: Království Boží na zemi. Nový Jičín 1899, 88 s.1899karton30
1500K. Dostál-Lutinov: Rok a jeho děti. Nový Jičín 1901, 16 s.1901karton30
1501Karel Skřivan [= K. Dostál]: Potulný zpěvák. Nový Jičín 1902, 80 s.1902karton30
1502Fioretti di San Francesco - Kvítka sv. Františka, I. sv. Přeložil Karel Dostál Lutinov. Nový Jičín 1902, 48 s.1902karton30
1503Dobromil: Meze kanonické poslušnosti. Knihovna časových rozhledů č. 2, Olomouc 1902, 43 s. 1902karton30
1504Karel Dostál Lutinov: Honza hrdina. Libretto k národní opeře. Knihovny Letorostů č. 2. Nový Jičín 1903, 55 s.1903karton30
1505Marie Kavánová : Naši básníci. O poesii katolické moderny české. Edice Letorosty č. 3, Nový Jičín 1904, 122 s. 1904karton30
1506A. M.: Katalog Kupkovy výstavy. Písek 1905, nestránkováno [24 s.] 1905karton30
1507K. Dostál: Lutinov contra Juda . Prostějov 1906, 37 s. 1906karton30
1508Výklad k jednotlivým obrazům Kupkovým. Prostějov s.d, nestránkováno [16 s.] [1906]karton30
1509B. Konařík-Bečvan: Dalila. Prostějov 1906, 187 s. 1906karton30
1510Ryme a špryme. Hanácky obrázke od Karla Dostála Lutinova. Prostijov 1912, 72 s.1912karton30
1511Karel Dostál Lutinov: Šlehy a něhy. Satiry, kontemplace a epigramy. Olomouc 1914, 207 s.1914karton30
1512I. okružní list "Ad beatissimi apostolorum principis cathedram arcano" Jeho Svatosti papeže Benedikta XV. Olomouc 1914, 30 s.1914karton30
1513Karel Dostál Lutinov: Písně tvorů. Prostějov 1917, 74 s.1917karton30
1514K. Dostál Lutinov: Duch Německa. Světové obzory, sv. 3., č. 5 - 9. Praha 1917, 149 s. 1917karton30
1515Karel Dostál Lutinov: Popeluška. Dramatická pohádka se zpěvy a tanci. Knihovna Mladého světa sv. 1, Prostějov 1917, 27 s. 1917karton30
1516Reformy v církvi katolické. Na valné hromadě Jednoty duchovenstva Arcidiecese olomucké v Přerově dne 17.2. 1919 přednesl K. Dostál. Prostějov 1919, 16 s. 1919karton30
1517Pobožnost Božího těla. Česky upravil Karel Dostál Lutinov. Prostějov 1921, 12 s. 1921karton30
1518Karel Dostál Lutinov: Feuilletony o literatuře, umění a životě. Hovory Dne, sv. I. Brno 1923, 236 s.1923karton30
1519Karel Dostál Lutinov: Orlí fanfáry. 2. rozmnožené vydání. Olomouc 1928, 95 s.1928karton30
1520Karel Dostál Lutinov: Tajemná Sfinx. Olomouc 1942, 116 s. [částečná ztráta doplněna kopií]1942karton30
1521Tisky duchovních básní a písní vlastních (21 ks) i cizích (5 ks) 1904 - 1919karton30
1522Tisky světských básní a písní vlastních (9 ks) i cizích (7 ks). Z vlastních m.j. Píseň o zvonu, Píseň o žních, Hymna dělnictva, Rakouská. [1918]karton30
1523Modlitby, apologetické letáky a brožury vydané nákladem vlastním (8 ks) i cizím (8 ks), m.j. Amicus Libertatis Catholicae: Svaté tyranství. Olomouc 1907, 32 s. Amici Veritatis: Odpověď na brožurku "Svaté tyranství". Praha s.d. [1907], 28 s. 1907 - 1919karton30
1524Brožury a letáky s thematikou pastorační (13 ks) 1902 - 1919karton30
1525Brožury s thematikou školskou (5 ks), m.j. Student. Kalendář na školní rok 1918 - 1919. Vydal K. Dostál Lutinov, Prostějov 1918, 32 s. Tauber Otakar : Škola a náboženství. Časové úvahy sv. 255, Hradec Králové 1919, 44 s. Vrána Antonín : Prostějovský farář. Prostějov 1911, 8 s. 1905 - 1919karton30
1526Brožury a letáky s thematikou spolkovou (7 ks), m.j. Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva českoslovanského. Řád správní. Brno 1907, 16 s. Veľadôstojný Pane! [agitační leták A. Hlinky ve prospěch ČSR, založení organisace slovenského katolického kněžstva] Ružomberok 1918 1903 - 1918karton30
1527Brožury a letáky s thematikou uměleckou (8 ks), m.j. Konařík Bedřich : Bílkova křížová cesta. Prostějov 1906 Přátelům a ctitelům Julia Zeyera [vyhlášení sbírky na jeho pomník]. Praha 1901 Umělecká výstava slovenská v Hodoníně. Katalog. Hodonín 1902, 28 s. (neúplné) 1901 - 1923karton30
1528Brožury s thematikou dějepisnou (3 ks) 1895 - 1915karton30
1529Brožury a letáky s thematikou proticírkevní (3 ks), m.j. Eduard Bass - Zdeněk Kratochvíl : Nedbal, Lutinov & comp., Česká hymna válečná. Praha 19171917 - 1934karton30
1530Nabídkové a insertní letáky, především knih, časopisů a uměleckých děl (51 ks) 1900 - 1920karton30