Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
VII. Hudebniny
1) Písně a zhudebněné básně K. Dostála

1531Ave, maris stella (Zdrávas, hvězdo mořská). Nápěv: K. Dostál - Ezechiel Ambroz, rukopis1915karton31
1532(Ježíši, v Tebe věřím). Nápěv: [K. Dostál (?)]1917karton31
1533Nad hrobem muže neb starce (Po práci je spánek sladký). Nápěv: Jan Jeřábek, rukopis[1922]karton31
1534Orli letí do vlasti (Jsou ještě orli v skalách Evropy). Nápěv: neurčený autor, rukopis[1918]karton31
1535Píseň k blahoslavenému Janu Sarkandrovi (Sláva buď muži). Nápěv: 1) K. Dostál, tisk. 2) Adolf Straka, rukopis1918s.d.karton31
1536Píseň k Panně Marii (Matičko Kristova, klíčnice nebe). Nápěv: 1) K. Dostál - Alois Hanuš, tisk - facsimile rukopisu. 2) Z. Bakala, rukopis. 3) František Kroupa, rukopis. 4) Josef Martínek, rukopis. 5) neurčený autor, rukopis1917karton31
1537Píseň katolických Čechů (My ve svobodné vlasti). Nápěv: Bohumil Vaněk, rukopis1919karton31
1538Poselství (Bílá zimní krajina). Nápěv: František Raška, rukopis1896karton31
1539Prázdniny (Buď sbohem, školní moudrosti). Nápěv: Alois Hanuš, rukopis1917karton31
1540Uvítací sbor Jeho Eminenci kardinálu Lvu ze Skrbenských (Od svatého Víta). Nápěv J. Walter, rukopis[1916]karton31
1541(Václave svatý, zbožný reku). Nápěv: Josef Cyril Sychra, rukopis[1914 - 1918]karton31
1542Velehradská koleda (Zvoňte zvony). Nápěv: 1) Vojtěch Zapletal, rukopis. 2) K. Dostál - Ezechiel Ambros, tisk - facsimile rukopisu1913s.d.karton31
1543Veliké znamení (Slavné kříže znamení). Nápěv: Antonín Petzold, otisk z A (4) 1916, s. 8 - 9 - facsimile rukopisu1915karton31
1544(Vím jeden kopeček). Nápěv: [K. Dostál (?)], rukopiss.d.karton31