Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
VIII. Obrazový materiál
1) Originální kresby a grafiky

1560Návrhy obálky Nového života, autoři S. Bouška, Jindřich Bábek a K. Wellner (6 ks)karton31
1561Návrhy obálek jiných Dostálem vydávaných publikací, autoři S. Bouška, K. Dostál, A. Jaroněk, J. Köhler (7 ks) karton31
1562Kresby Karla Wellnera pro Nový život (32 ks)karton31
1563Kresby a ornamenty, mj. od Mikoláše Alše, Jindřicha Bábka, Václava Jeřábka, Oldřicha Němce, V. K. Roháčka, malba Jana Köhlera. Karikatury P. Křížkovského a J. Zeyera [autor Vl. Chalupa ?] (22 ks)karton31
1564Zběžné kresby a náčrtky, jejichž autorem je patrně sám K. Dostál (7 ks)karton31
1565Grafiky Františka Fialy a Jana Köhlera. Reprodukované portréty E. Hella, Karla Eugena Tupého (pseudonym B. Jablonský), Alessandra Manzoniho a Stéphana Mallarméa od neznámých autorů (6 ks) grafické listy