Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
VIII. Obrazový materiál
2) Fotografie a tištěné reprodukce

1566Fotografie a pohlednice krajin, měst a budov (23 ks) 1899 - 1905s.d.fotografie
1567Cyklus fotografií neznámého autora z cesty po Uhrách, Srbsku a Bulharsku (24 ks) s.d.fotografie
1568Fotografie obrazů, soch a jiných uměleckých předmětů, m.j. děl F. Bílka a V. Šaffa (82 ks) 1898 - 1917fotografie
1569Tištěná drobná devoční grafika (20 ks) 1895 - 1919karton31
1570Fotografie a tištěné snímky Karla Dostála, jeho matky Josefy, sestry Žofie Hanákové s rodinou. Vlastnoruční náčrtek náhrobku; snímek náhrobku, pořízený synovcem Josefem Hanákem (24 ks) 1895 - 1923(1971)fotografie
1571Fotografie a tištěné snímky osob a skupin, mj. V. Foerster, H. Hérink, J. K. Huysmans, A. Musil, P. Orsi, F. Sušil, F. B. Vaněk, J. Verdaguer, J. Zeyer (48 ks) 1899 - 1919(1947)fotografie
1572Tiskové reprodukce uměleckých děl či jejich fotografií, reprodukce fotografií či obrazů krajin a budov (55 ks) 1899 - 1920s.d.karton32
1573Zkušební otisky štočků (76 ks)1898 - 1917s.d.karton32