Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Dostál - Lutinov Karel
iX. Mapy a plány

1574III. Spaziergang den 19. 7. 1883 [plánek vycházky z Prostějova k držovickému mlýnu]. Karl Dostal, s.l. 1883, -, rukopis, 34 × 21 cm 1883plán
1575Cestovní mapa Čech, Moravy, Slezska, Rakous Dolních i Horních a zemí pohraničních. J. E. Wagner, Praha - Smíchov s.d., 1 : 1 000 000, tisk, 67 × 51 cm [1895]mapa
1576Poříčí řeky Bečvy ve východní Moravě. Petrus Jan, Valašské Meziříčí 1902, 1 : 225 000, tisk, 40 × 30 cm 1902mapa
1577Plán královského hlavního města Prahy a obcí sousedících. -, s.l. s.d., -, tisk, 51 × 51 cm [1900 - 1918]plán
1578Republika československá. Salač Klement, s.l. s.d., 1 : 2 000 000, tisk, 56 × 27 cm [1919]mapa
1579Půdorys k studii moderního chrámu. Fiala František, s.l. s.d., [1 : 875], kresba, 12 × 17,5 cm [1900]plán
1580[Náčrt půdorysu Katolického domu v Prostějově.] -, s.l. 17.2. 1911, -, rukopis, 21 × 34 cm, 2 listy 1911plán
1581[Vzorník hrobových křížů.] -, s.l. s.d., 1 : 10, rozmnoženina, 61 × 37 cm s.d.plán
1582Nový kostel sv. Petra. [K. Dostál], s.l. s.d., -, rukopisný náčrt, 21 × 34 cm [1920]plán