Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
I. období (1885-1911) - v majetku Antonína Kunz
1. Vedení

1Oznámení o zápisu firmy Antonína Kunze do obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně pod názvem "Erste Mähr. Weisskirchener Maschinenfabrik und Metallgieserei Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen" (První hranická strojírna Ant. Kunz v Hranicích)1886karton1
2Žádost o zápis změny názvu firmy na "První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích" do obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně1895karton1
3Žádost o zápis titulu "c. a k. dvorní dodavatel" a souborné prokury ředitele továrny Jana Rudolfa Nováka a účetního Tomáše Gardy do obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně1905 - 1907karton1
4Výmaz firmy "První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích" z obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně 1923karton1
5Živnostenské oprávnění k zřizování vodovodů s dodatkem o ustavení stavebního dozoru z r. 19111896 - 1911karton1
6Testament Antonína Kunze1909karton1
7Oznámení Okresního soudu v Hranicích o určení Jaroslava Bureše poručníkem nezletilých dětí Antonína Kunze1910karton1
8Oznámení Okresního soudu v Hranicích o projednání pozůstalosti po Antonínu Kunzovi1910karton1
9Výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně o přistoupení nezletilých dětí Antonína Kunze jako veřejných obchodních společníků a jejich zastoupení poručníkem Jaroslavem Burešem1912karton1
10Důvěrné sdělení živnostenské komory v Praze o Antonínu Kunzovi a jeho podniku1898karton1
11Oznámení o udělení první ceny v místní výstavě učednických prací v Hranicích firmě Antonína Kunze1911karton1
12Dopis Antonína Kunze manželce z výstavy ve Vídnis. d.karton1
13Smlouva mezi Antonínem a Marií Kunzovými a Marií Sofkovou o koupi usedlosti č. p. 328 v Hranicích1892karton1
14Výpis z pozemkové knihy pro Hranice, knihovní vložka č. 320, č. p. 328 s přilehlými pozemky1906karton1
15Kvitance o zaplacení zástavy váznoucí na domě č. p. 328 v Hranicích1912karton1
16Potvrzení Obecního úřadu v Hrabůvce o ceně lesního hrádku Antonína Kunze (Kunzov), včetně k němu patřících lesů1909karton1
17Platební příkazy k daním1900 - 1910karton1