Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
I. období (1885-1911) - v majetku Antonína Kunz
4. Výrobní dokumentace

43Typizované plány pro železné věže pro větrné motory, výška 12 - 19 m -, [1900], Hranice, 1:50, rukopis, modrotisk, 81x57,5 cm, 83x49 cm, 82x59 cm, 3ks[1900]plán
44Typizovaný plán vrcholu dřevěné věže, bez udání výšky -, [1900], Hranice, 1:5, rukopis, 20,5x52,5 cm, 1 ks[1900]plán
45Typizovaný plán věže pro větrný motor a čerpací zařízení, bez udání výšky -, [1900], Hranice, 1:50, rukopis, 31x61,5 cm, 30x74 cm, 2 ks[1900]plán
46Typizovaný plán čerpacího zařízení s věží na větrný motor -, 1911, Hranice, 1:50, rukopis, 28x73 cm, 1 ks, poškozeno1911plán
47Typizovaný plán pro věž pro vodojem, výška 5 m -, [1900], Hranice, 1:50, rukopis, 28x40,5 cm, 1 ks[1900]plán
48Typizovaný plán věže pro vodojem, výška 10 m -, 31. 4. 1897, Hranice, [1:50], rukopis, 29x60 cm, 1 ks1897plán
49Typizovaný plán dřevěné věže pro větrný motor, výška 12 m -, [1900], Hranice, 1:50, rukopis, 33,5x41 cm, 1 ks[1900]plán
50Typizovaný plán dřevěné věže, výška 15 m -, 1903, Hranice, 1:50, rukopis, modrotisk, 27x33 cm, 22x49,5 cm, 21,5x55 cm, 3 ks, poškozeno1903plán
51Typizovaný plán dřevěné věže pro vodojem, výška 17 m Baníř, 1902, Hranice, 1:50, rukopis, 34x61 cm, 1 ks1902plán
52Typizovaný plán železné věže pro větrné motory a vodojemy, výška 18 m, s rozkresy detailů spojů -, 1903, Hranice, 1:50, 1:5, rukopis, 39x54,5 cm, 34x20,5 cm, 5 ks1903plán
53Typizovaný plán věže, výška 25 m -, [1905], Hranice, [1:50], rukopis, 312x87 cm, 1 ks[1905]plán
54Typizovaný plán železné věže, výška 25 m, s vodojemem 30 m kubických -, 1905, Hranice, -, rukopis, 33x61 cm, 1 ks1905plán
55Typizovaný plán železné věže, výška 30m, s vodojemem 20 m kubických -, [1910], Hranice, -, rukopis, 20x44 cm, 1 ks[1910]plán
56Typizovaný plány čerpacích stanic -, listopad 1908, Hranice, 1:25, 1:50, rukopis, 33x62 cm, 29x20,5 cm, 5 ks, poškozeno1908plán
57Typizovaný plán samočinného čerpacího zařízení pro domovní vodovody -, [1910], Hranice, -, rukopis, 39,5x29,5 cm, 1 ks[1910]plán
58Plán zařízení podzemního hydrantu -, -, Hranice, 1:1, rukopis kolor., 79x81 cm, 1 kss. d.plán
59Typizovaný plánek trkače -, -, Hranice, -, modrotisk, 27x17, 35,5x25 cm, 2 kss. d.plán
60Plán mosazné vývěvy k výtokovému stojanu -, březen 1904, Hranice, -, rukopis, 20x34 cm, 1 ks1904plán
61Plán čerpací stanice pro dům Úřednického stavebního družstva v Brně -, říjen 1912, Hranice, 1:50, rukopis, 64,5x33,5 cm, 1 ks1912plán
62Plán čerpací stanice s větrným motorem pro vodovod v obci Horní Mohelnice -, [1905], Hranice, 1:50, rukopis, 31x102 cm, 1 ks[1905]plán
63Plánky obelisku kašny na Hromůvce v Hranicích, 2 verze, v příloze fotografie z 30. let 20. století V. Mikoláš, 25. 4. 1906, Hranice, 1:10, rukopis, 42x32 cm, 19x25 cm, 2 ks1906plán
64Náčrtek čerpadla pro jatka v Humpolci -, 10. 9. 1895, Hranice, -, rukopis, 34x22,5 cm, 1 ks, poškozeno1895plán
65Plán kamenouhelné plynárny pro Husovice u Brna František Manoschek, 11. 2. 1907, Vídeň, 1:50, rukopis kolor., modrotisk, 111x85 cm, 56x69 cm, 2 ks1907plán
66Plán čerpací stanice pro obec Chlum u Jihlavy -, duben 1909, Hranice, 1:50, rukopis, 43,5x35 cm1909plán
67Stavební deník ke stavbě vodovodu v Poličce1898karton3
68Plán trkačové šachtice pro vodovod Vodního družstva v Proskovicích -, 1911, Hranice, 1:50, modrotisk, 19,5x30,5 cm, 1 ks1911plán
69Plán věže pro větrný motor, výška 20 m, k vodojemu pro barona Fr. Banffyho, Eneyd Szt. Király -, [1900], Hranice, -, rukopis, 36x66 cm, 1 ks[1900]plán
70Plán dřevěné věže pro větrný motor, výška 25 m, pro Franze Brennera z Neukirchenu -, 1903, Hranice, 1:100, rukopis, 21,5x53,5 cm, 1 ks1903plán
71Plán železné věže pro vodojem ve Freundorf-Tullmu -, [1900], Hranice, -, rukopis, 30x46,5 cm, 1 ks[1900]plán
72Plány pro čerpací zařízení a vodovod pro Zemskou hospodářskou školu a sirotčinec v Edelhofu -, 13. 5. 1895, Hranice, 1:50, rukopis kolor., 58x38 cm, 37x45,5 cm, 55,5x32 cm, 4 ks1895plán
73Plánek studny s parním čerpadlem pro Flohhaus u Meierhofu -, 13. 5. 1895, Hranice, 1-5 m, rukopis kolor., 30,5x58 cm, 1 ks1895plán
74Plán vodovodu a umístění čerpadel na pozemcích léčebny pro choromyslné v Kierling-Gugincu -, 13. 5. 1895, Hranice, 1-100 m, 1:50, rukopis kolor., 27,5x58,5 cm, 61x47,5 cm, 2 ks1895plán
75Plány čerpacího zařízení pro léčebnu pro choromyslné v Klosterneuburgu -, 13. 5. 1895, Hranice, 1-150 m, 1:50, rukopis kolor., 33x42,5 cm, 39,5x53 cm, 2 ks1895plán
76Plán čerpacího zařízení s větrným motorem pro Viktora Laníka, Domanie de la Maraline -, [1900], Hranice, -, rukopis, 21x58 cm, 1 ks[1900]plán
77Plán trkače pro Wl. Slotwinského z Rozdzialowie -, 1911, Hranice, 1:50, modrotisk, 60,5x30 cm, 1 ks1911plán