Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
I. období (1885-1911) - v majetku Antonína Kunz

1. Vedení
2. Obchod
3. Projektová dokumentace
4. Výrobní dokumentace