Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
1. Vedení

78Zřizovací listina "Akciové společnosti První moravská továrna na vodovody a pumpy, Ant. Kunz v Hranicích. Morava", se stanovami schválenými C. k. moravským místodržitelstvím v Brně1912karton4
79Změna názvu firmy na "Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Antonín Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno, v Hranicích, Morava", s upravenými stanovami1926 - 1931karton4
80Změny stanov firmy1920 - 1942karton4
81Soupis změn a dodatků stanov firmy dle zápisů v obchodním rejstříku Krajského soudu v Olomouci v l. 1913 - 19411941karton4
82Živnostenské listy pro centrálu firmy v Hranicích1913 - 1948karton4
83Přehled živnostenských listů vydaných pro firmu a její zaměstnance v l. 1913 - 19441944karton4
84Živnostenské listy pro sklad v Bratislavě1921 - 1940karton4
85Živnostenské listy pro sklad v Brně1934 - 1942karton4
86Živnostenské listy pro sklad v Českých Budějovicích 1940karton4
87Živnostenské listy pro sklad a prodejnu v Praze1933 - 1946karton4
88Zápisy ze schůzí správní rady, torzo z období od 3. 5. 1929 do 17. 3. 19301929 - 1930karton4
89Soupis předsedů, místopředsedů a členů správní rady od r. 19121943karton4
90Výměry o zavedení a změnách národní správy1946karton4
91Zjištění valorizované hodnoty pozemků, budov a zemních staveb pro národní správu1946karton4
92Realizace výnosu ministerstva vnitra o jazykové úpravě cenných papírů akciových společností1941karton4
93Všeobecné zadávací podmínky pro vojenské stavby a dodávky s nimi spojené - výnos ministerstva národní obrany1933karton4
94Zvláštní zadávací podmínky pro práci na stavbách vojenské správy - výnos ministerstva národní obrany1933karton4
95Popisy stavebních prací pro vojenské stavby - služební knihy branné moci1936karton5
96Směrnice pro šetření palivem a přezkoušení zařízení ústředního topení1942 - 1943karton5
97Pracovní a organizační řád1938karton5
98Pracovní řád pro závod firmy "Stavba kanalizace ve Vsetíně"1941karton5
99Schéma administrativního postupu při vyřizování objednávek všeho druhu1914karton5
100Oběžníky firmy1938 - 1944karton5
101Korespondence s akcionáři, převážně o výplatě dividend1938 - 1942karton5
102Zdůvodnění výše provize Moravské banky Brno za poskytované záruky na úvěry[1939]karton5
103Protipožární pojištění u Národní pojišťovny, a. s. v Praze, pobočka Brno1936 - 1947karton5
104Pojištění proti škodám z krádeží vloupáním u Národní pojišťovny, a.s. v Praze, pobočka Brno1936 - 1946karton5
105Korespondence s firmami o zřízení podnikového rozhlasu1941 - 1942karton5
106Seznam knih příruční knihovny firmy1944karton5