Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
2. Majetek
a) Hmotný majetek

107Výpisy a podklady k zápisům do pozemkové knihy1931 - 1942karton5
108Nájemní smlouva mezi městem Hranice a firmou o pronájmu parcely č. 368 v k. ú. Hranice1942karton5
109Nájemní smlouva s Teklou Holcovou z Hranic na služební byt ve Vrchlického ulici č. p. 211941karton5
110Odhad továrních budov, s polohopisem a situačními plánky (3 ks)1934karton5
111Seznam stavebních investic za období 1931 - 19401938 - 1940karton6
112Inventura nemovitého a movitého majetku1942 - 1943karton6
113Popis majetku, včetně zásob výrobků1945karton6
114Vzory akcií a akciových kuponů1913 - 1927karton6