Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
2. Majetek
b) Nehmotný majetek

115Osvědčení Obchodní a živnostenské komory v Olomouci o registraci ochranných známek1933karton6
116Vymazané ochranné známky u Obchodní a živnostenské komory v Olomouci1933 - 1934karton6
117Obnova platnosti ochranných známek pro Sudety a Protektorát Čechy a Morava, korespondence s Říšským patentovým úřadem v Berlíně a Obchodní a živnostenskou komorou v Olomouci v této věci1939 - 1944karton6
118Ochranné známky pro Protektorát Čechy a Morava registrované u Obchodní a živnostenské komory v Olomouci1939 - 1941karton6
119Ochranné známky pro Sudety registrované u Říšského patentového úřadu v Berlíně1941 - 1942karton6
120Ochranné známky pro Slovensko registrované u Obchodní a živnostenské komory v Bratislavě, s korespondencí v této věci1940 - 1943karton6
121Oznámení o nových registračních číslech ochranných známek a obnově jejich registrace1947karton6
122Vlastní patenty pro Československo a Protektorát Čechy a Morava1936 - 1945karton7
123Právo na využívání patentů vlastních i cizích pro Československo a Protektorát Čechy a Morava1922 - 1948karton7
124Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Francie1927 - 1947karton7
125Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Holandsko1938 - 1945karton7
126Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Maďarsko1938karton7
127Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Německo1922 - 1944karton7
128Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Rakousko1930 - 1937karton8
129Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Spojené státy americké1937 - 1949karton8
130Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Švédsko1946karton8
131Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Švýcarsko1934 - 1947karton8
132Právo na využívání cizích patentů a ochrana vlastních v zahraničí - Velká Británie1930 - 1947karton8