Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
3. Daně

133Výpisy z daňového konta - zvláštní daň výdělková, daň z obratu1942 - 1946karton8
134Přiznání a platební rozkazy k zvláštní dani výdělkové1943 - 1947karton8
135Přiznání a platební rozkazy k vyměření poplatkového ekvivalentu z pozemků a budov s příslušenstvím na období 1941 - 19501941 - 1942karton8
136Přihláška majetku k přiznání k dani z majetkového přírůstku 1946karton8