Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
4. Výroba
a) Obecně

137Statistická hlášení o výrobě1941 - 1945karton8
138Žádost k "Hospodářské skupině průmyslu železa a kovů" o povolení výjimky ze zákazu zpracování barevných kovů pro výrobu zahradních stříkaček pro export1942karton8
139Korespondence s "Hospodářskou skupinou pro výrobu strojů, oddělení tlaková čerpadla a pumpy" o výrobě1942karton8
140Korespondence o zajištění výroby větrných motorů1921 - 1943karton8
141Korespondence se "Středomoravskými elektrárnami, a. s. v Přerově" o dodávkách elektřiny pro zajištění výroby1924 - 1935karton8
142Odborné pojednání o větrných motorech1920 - 1943karton8
143Odborné pojednání o větrání a kanalizaci1940karton8
144Odborné pojednání o čerpacích stanicích a jejich příslušenství1943karton9
145Odborné pojednání o umělém zavlažování, s technickými popisy zařízení1923 - 1941karton9
146Odborné pojednání o kejdování, technologických postupech a potřebném zařízení1931 - 1942karton9
147Odborné pojednání o mazání strojů1931 - 1934karton9