Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
4. Výroba
b) Výrobní dokumentace
- vlastní výrobky

148Výrobní dokumentace detailů věže větrných motorů1913 - 1942karton9
149Technická data větrných motorů, s udáním ceny1919 - 1932karton9
150Výrobní dokumentace větrného motoru AJAX, průměr 3 m1914 - 1942karton9
151Výrobní dokumentace větrného motoru BUR, průměr 3,7 m1928karton9
152Výrobní dokumentace větrného motoru DÉMON, průměr 5 m1936karton9
153Výrobní dokumentace větrného motoru EXELENT, průměr 5,5 m1926karton9
154Výrobní dokumentace větrného motoru FAKTOR, průměr 5 m, detail věže[1920]karton9
155Výrobní dokumentace větrného motoru KAPRIC, průměr 4,3 m1941karton9
156Výrobní dokumentace větrného motoru SAMSON, průměr 10 m1920karton9
157Výrobní dokumentace čerpacích stanic a čerpadel, s návody k obsluze, se stavebními detaily1913 - 1940karton10
158Výrobní dokumentace k ručním stojanovým čerpadlům (kozlíky), s prospekty a návody k obsluze1921 - 1939karton10
159Výrobní dokumentace centrifugálních čerpadel, s montážními a provozními návody1936 - 1945karton10
160Výrobní dokumentace k rotačním čerpadlům s ozubenými koly1936karton10
161Návod k obsluze pístových čerpadel, s technickým popisem1931 - 1933karton10
162Montážní a provozní předpisy čerpadla PUNKVA1936karton10
163Výrobní dokumentace ponorných čerpadel F, s montážními a provozními návody1942karton10
164Výrobní dokumentace ponorných čerpadel G1943karton11
165Výrobní dokumentace a návody k použití trkačů, bez bližšího určení typu, s popisy způsobů zabudování a ukotvení1928 - 1937karton11
166Výrobní dokumentace samočinného vodotěžného stroje - trkače BULDOX1926karton11
167Výrobní dokumentace samočinného vodotěžného stroje - trkače HERKULES1926karton11
168Výrobní dokumentace samočinného vodotěžného stroje - trkače NEPTUN1912karton11
169Výrobní dokumentace samočinného vodotěžného stroje - trkače RAMM[1926]karton11
170Výrobní dokumentace k vzdušné pumpě k trkači1918karton11
171Výrobní dokumentace pro požární hydranty a výtokové stojany1926 - 1943karton11
172Výrobní dokumentace pro umělý déšť (zavlažovací zařízení)1934 - 1942karton11
173Výrobní dokumentace k pojezdové stříkačce stromů, s technickým popisem a provozními předpisy[1947]karton11
174Výrobní dokumentace k napáječce1939karton11
175Výrobní dokumentace domácích vodáren, s montážními a provozními návody 1926 - 1939karton11
176Návod na obsluhu lázeňských kamen a montáž čerpadla na horkou vodu, zařízení koupelen1930 - 1936karton11
177Výrobní dokumentace ejektorů1928 - 1945karton11
178Výrobní dokumentace k ucpávkám a těsněním hřídelů, s technickým popisem a montážním návodem 1947karton11