Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
4. Výroba
c) Projektová dokumentace
- stavební zakázky

189Projektová dokumentace výtlačného vodovodu z Rosgrundského jezera pro Báňskou Štiavnici, mj. technická zpráva, rozpočet, plány (13 ks)1959 - 1931karton13
190Projektová dokumentace výtlačného vodovodu z Rosgrundského jezera pro Báňskou Štiavnici, odbočka do kasáren, mj. technická zpráva, rozpočet, plány (3 ks)1930karton14
191Projektová dokumentace výtlačného vodovodu z Rosgrundského jezera pro Báňskou Štiavnici, odbočka pro šachtu Zigmund a tabákovou továrnu, mj. plány (2 ks)1930karton14
192Projektová dokumentace vodovodu pro Báňskou Štiavnici, mj. technická zpráva, rozpočet, plány (5 ks)1934karton14
193Projektová dokumentace vystrojení vrtu artéské studny v Boskovicích, mj. plány (9 ks)1936karton14
194Projektová dokumentace vodovodu pro město Břeclav, doplňky, mj. plány (20 ks)1926karton14
195Projektová dokumentace vodovodu pro Velkou Polom, mj. plány (14 ks)1940karton15
196Projektová dokumentace vodovodu Vratimov-Kunčice, mj. plány (10 ks)1930karton15
197Projektová dokumentace vodovodu pro Vsetín, s vodojemem, mj. rozpočet, plány (28 ks)1940karton15
198Projektová dokumentace vodovodu pro Báňskou a hutní společnost, železárny Třinec - prameniště, instalace v objektech společnosti, obytné domy, trasy vodovodního potrubí v koloniích Horní Olsa, Dolní Olsa, Borek, Dolní Líštná, ulice 28. října, závodní hotel s nemocnicí, smaltovna, mj. rozpočet, plány a náčrtky (128 ks)1935karton16
199Projektová dokumentace užitkového vodovodu pro Lučební továrnu , a. s. v Táboře, s prameništěm, mj. technická zpráva, rozpočet plány (5 ks), německá mutace1931karton16
200Projektová dokumentace k činžovnímu domu s internátem, samoobslužnou restaurací a jídelnou v Hranicích, ulice Jiřího z Poděbrad, mj. plány (30 ks)1941karton17
201Projektová dokumentace regulace říčky Ludiny, mj. rozpočet, plány (10 ks)1913 - 1940karton17