Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
5. Zaměstnanci

231Vyhlášky o úpravách platových podmínek a ochraně zdraví1931 - 1943karton25
232Tabulky pro výpočty sociálního pojištění, daně a dalších dávek ze mzdy1940 - 1943karton25
233Dílenské pokynys. d.karton25
234Žádost o přijetí do zaměstnání s potvrzením o přijetí, ukázka1939karton25
235Zákonná výpověď ze zaměstnání, ukázka1933karton25
236Personální listy, úkázka1943karton25
237Seznamy německých zaměstnanců, srážky pro "Winterhilfe"1941 - 1945karton25
238Osvědčení o státní a národní spolehlivosti1947karton25
239Seznam vedoucích a jim podřízených zaměstnanců[1946]karton25
240Seznamy úředníků, s uvedením výše služného1929 - 1944karton25
241Hlášení nedoplatků a přeplatků a změn výplat Všeobecnému pensijnímu ústavu, úřadovna Brno1938 - 1940karton25
242Úrazové pojištění zaměstnanců, korespondence s Úrazovou pojišťovnou dělnickou v Brně1937 - 1939karton25
243Výměry pojistného úředníků firmy, hlášení o změnách Všeobecnému pensijnímu ústavu, úřadovna Brno1917 - 1939karton25
244Podklady pro výpočty mezd, konta montérů, ukázka1943 - 1944karton26
245Výkazy mezd, odlučného, dávek sociální pomoci a odvodu daní, podle staveb prováděných firmou1942 - 1945karton27
246Montérské zápisy a evidence docházky, ukázka1943karton27
247Výkazy srážek daně důchodové a branného příspěvku1933 - 1943karton27
248Úpisy na jubilejní fond na obranu státu, úřednictvo i dělnictvo1938karton27
249Exekuce na plat zaměstnance1924 - 1935karton27
250Výplatní listiny, ukázka1938 - 1940karton27
251Projednání úhrady za úraz Otto Gottsmanna z Hranic, praktikanta a studenta Vysoké školy technické v Brně1947 - 19484karton27
252Provize pro Ludvíka Pavla z různých stavebních akcí1933 - 1936karton27
253Žádost dělnického závodního výboru o výplatu vánoční výpomoci1929karton28
254Stav kont Podpůrného fondu dělnictva v Moravské bance v Hranicích1946 - 1947karton28
255Výplata korunového fondu1945karton28
256Pokladní deník fondu úřednictva1937 - 1939karton28
257Spořitelní knížky fondu úřednictva u Městské spořitelny v Hranicích1937 - 1946karton28
258Text přednášky o závodních výborech1944karton28
259Texty přednášek ke kvalifikačním kurzům1931 - 1944karton28
260"Film jubilantů" - rýmovačky na některé zaměstnance firmy[1946]karton28