Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost
6. Obchod
b) Prospekty
- vlastní

265Prospekty - strojní pístová čerpadla1933karton28
266Prospekty - čerpadla centrifugální (odstředivá)[1935 - 1936]karton28
267Prospekty - ruční stojanová čerpadla[1935]karton28
268Prospekty - stojanová ruční čerpadla (kozlíky)[1935]karton28
269Prospekty - napáječky pro dobytek[1930]karton28
270Prospekty - čerpadla stavební, membránová a odtláčecí[1936]karton28
271Prospekty - čerpadla na hnojůvku[1935]karton28
272Prospekty - Zander - umělý déšť a kruhové postřikovače[1936]karton28
273Ceníky výrobků, 2 ks[1940]karton28