Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
A)Spisy
II. období (1912-1948) - akciová společnost

1. Vedení
2. Majetek
3. Daně
4. Výroba
5. Zaměstnanci
6. Obchod