Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy, Antonín Kunz Hranice
Datace:1885 - 1948 (1997)
Zpracovatel:Kallerová M.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1598
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):3,74 bm
Stav ke dni:2008-04-01
Prohlížet fond
Stažení fondu