Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Spisy
1. Vedení

1Živnostenský list Valentýna Madera1934karton1
2Výpis z obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci1940karton1
3Hlášení o předpokladu znárodnění[1948]karton1
4Výměr o zavedení národní správy a jmenování národního správce, pověření výkonu správy Milo-závody n.p. v Olomouci, převzetí firmy Madera do národní správy1948-1949karton1
5Převedení místností v továrně firmy Mader k užívání národním podnikemVelkoolkoobchod drobným spotřebním zbožím v Olomouci a spotřebního družstva Budoucnost Prostějov1951-1953karton1
6Hlášení o národní správě1948karton1
7Zpráva o postupu likvidace fimy, záznam o projednání likvidace mezi podnikovým ředitelem St. Vaňkem, okresním tajemníkem KSČ v Přerově panem Řeháčkem a zástupci firmy Val.Madera panem Richardem Maderem1949karton1
8Protokol o národní správě pouze z r. 1953, zpráva o kontrole majetku a hospodaření 1953-1957karton1
9Zrušení národní správy, zápis ze 17.7.19571957karton1
10Vyúčtování národní správy1953-1956karton1