Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Spisy
2. Majetek

11Jednání o odkupu pozemků z let 1935,1938,1941,1945, mj.odkup pozemků od Kateřiny Ryšánkové a manželů Jana a Marie Koblihových1935-1945karton1
12Kupní smlouva na pozemky k rozšíření továrny uzavřena s manželi Janem a Marií Koblihovými a Katerřinou Ryšánkovou, přílohy geometrický plán1935-1941karton1
13Ochranné známky na mýdlo, mýdlo a sodu, svíčky1919-1946karton1
14Dvě vkladní knížky u Zemské banky na jméno firmy Val .Madera, zaslání informací z Okresní záložny v Přerově1942-1947karton1
15Kvitance Hypoteční a zemské banky Moravské z let 1923,19351923-1935karton1
16Inventarizace majetku - stroje a zařízení1948-1950karton1
17Odprodej strojního zařízení1950karton1
18Dodatek k pojistné smlouvě s fimou Slavia, Vzájemná pojišťovací banka v Praze k pojištění 2 psů na ostrahu továrny1930karton1