Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Spisy
6. Zaměstnanci

31Zpráva o mzdách, služném a hodinách, záznam o kontrole mzdových a platových poměrů z r. 19491948-1949karton1
32Zřízení "Podpůrného fondu pracujících", m j. stanovy fondu 1947-1950karton1