Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Účetní materiál

33Účetní bilance 1926-1945karton2
34Bilance účtů za národní správu1947-1951karton2
35Vývojová bilance od 1.7.1948-.14.8.19521948-1952karton2
36Výsledná bilance, daňová rezerva1948-1952karton2
37Účetní rozvaha k 30.6.19481948karton2
38Účetní uzávěrky 1952-1957karton2
39Účty-dodavatelé k 31.12.1946, 31.12.19471946-1947karton2
40Účty- odběratelé k 31.10.1949, 31.12.1949, 28.2.1950,31.3.19501949-1950karton2
41Účty věřitelů k 31.5.19511951karton2
42Karty kont 1952-1957karton2
43Účet ztráty a zisku 1947-1957karton2
44Výpočet zisku, s přílohou1942karton2
45Vyúčtování zásob 1947-1949karton2
46Inventury materiálu k 31.10.1949, 31.12.1949, 313.3.1950, 31.7.19511949-1951karton2
47Účetní kalkulace cen a výrobků a kontrolní seznam cen k 1.3.19471947karton2