Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Plány
1.Budovy

48Situační plán na přestavení skladiště a sušárny mýdla F.Lazar,s.d, Přerov, -,světlotisk kolorovaný, 30x18 cm, 1 kss.d.plán
49Situační plán na přestavení skladiště a sušírny F.Lazar,1896, Přerov, 0-15 m,světlostisk kolorovaný, 32,5x 40 cm,1 ks 1896plán
50Plán továrny p.Madera, s přílohami katastrálních map -,1906,-,1:500,rukopis kolorovaný, 22x 28 cm,49 x 48,5 cm- 3 ks 1906plán
51Situační plán podzemního skladu -,1925,-,1:20, pauzovací papír, rukopis kolorovaný, 30,5 x 21,5 cm,1 ks1925plán
52Půdorys I. a II. patra nad vanou -,s.d., -,1:100,světlotisk kolorovaný,75x51cm,1 kss.d.plán
53Náčrt fasády budovy továrny do ulice -,s.d.,-,1:100,světlotisk ,83 x 51 cm, 1 kss.d.plán
54Půdorys sklepů, přízemí, I.patra -,s.d.,-,1:100, světlotisk,94 x 51 cm, 51x75 cm, 2 ks -,s.d.,-,1:100, světlotisk, 74,5x50,5 cm, 1 kss.d.plán
55Nákres na podsklepení části dvorní budovy se situačním plánkem J.Köhler,1932,Přerov,1:100,světlotisk,55,5 x 42 cm, 1:500, 2 ks1932plán
56Situační plán mydlárny a výroby svíček J. Köhler,1934,Přerov,1:500,světlotisk,33x20 cm,1 ks1934plán
57Nákres na přístavbu továrny J.Köhler, 1938,Přerov,1:100,světlotisk, 56x71 cm,2 ks1938plán
58Budova mydlárny Karel Kovářík,1941,-,1:1000, světlotisk kolorovaný,28,5x20 cm, 1 ks1941plán
59Situační nákres umístění budovy Alois Pilc,1945,Přerov, 1:1000,světlotisk kolorovaný, 21x29,5 cm, 1 ks1945plán
60Projekt uspořádání kotelny, označení potrubí, s přílohou rozpočtu na zřízení kotelny Kudělásek,1945,Přerov,1:50, světlotisk kolorovaný, 90x 81 cm,1 ks1945plán
61Návrh továrního komínu, s přílohou statického výpočtu Schmalz,1945,Olomouc,1:100, světlotisk kolorovaný, 21x58,5 cm,21x55 cm, 2 ks1945plán
62Projekt střechy kotelny Stiler, s.d.-,-,světlotisk kolorovaný,87,5x117,5 cm, 83x117 cm,2 ks Stiller,1945,-, 1:50,světlotisk kolorovaný, 96x82 cm,1 ks -,s.d.,-, 1:50, světlotisk kolorovaný, 97x82,5cm,1 ks 1945plán
63Náčrt schodů I. a II. poschodí, se zábradlím Polášek,1946,-, 1:50, 1:110, 1:2, světlotisk kolorovaný, 83x57,5 cm,82,5x58 cm, 2 ks 1963plán