Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov
Datace:1896 - 1957
Zpracovatel:Řezníčková I.,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1599
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):0,33
Stav ke dni:2008-04-22
Prohlížet fond
Stažení fondu