Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa

1Zápis o revizi živnosti Jindřicha Gewinera Českomoravským svazem pro kakao, cukrovinky a trvanlivé pečivo1946karton1
2Právní záležitosti a korespondence firmy ve věci její platební neschopnosti s různými dodavateli zboží1947-1949karton1
3Výpisy z listů vlastnictví předchozích majitelů nemovitostí firmy Jindřicha Gewinera: Otto Schetkeho a manželů Augustinových1948karton1
4Soupis investičního majetku firmy Jindřicha Gewinera ke dni jejího začlenění do majetkové podstaty Slezského průmyslu jemného pečiva, národní podnik Opava1949karton1
5Korespondence ve věci začlenění majetkové podstaty likvidované firmy Jindřicha Gewinera mezi Slezským průmyslem jemného pečiva, národní podnik Opava, ministerstvem potravinářského průmyslu a spotřebním družstvem Budoucnost(1951-1954)karton1