Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
1. Osobní a rodinné doklady

1Vysvědčení chudých vystavené Gudrichovu otci Obecním úřadem Hrabyně patrně za účelem osvobození od školného na učitelském ústavu1876karton1
2Potvrzení o propuštění z obecné školy v Hrabyni1876karton1
3Vysvědčení z 5. cvičné třídy nižšího oddělení učitelského ústavu za školní rok 1876/18771876 - 1877karton1
4Lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a očkování z 21.6.18771877karton1
5Maturitní vysvědčení (Zeugnis der Reife für Volksschulen)1882karton1
6Vysvědčení způsobilosti opravňující učit na všech obecných školách, vystavené Státní zkušební komisí pro obecné a měšťanské školy v Opavě se dvěma úředně ověřenými opisy z pozdější doby1884karton1
7Rodný a křestní list Marie Vajnarové (narozené 1864), vystavený u příležitosti uzavření sňatku s R. Gudrichem1887karton1
8Kopie básně "Již zemru rád" z Gudrichovy pozůstalosti, uložené v Památníku Petra Bezruče (viz Úvod k inventáři)1902 - 1911karton1
9Opravy a údržba Gudrichova domu v Opavě na Černé ulici č. 25, vyúčtování stavebních a jiných prací na domě prováděných synem Rudolfem, přiloženy účetní doklady1920 - 1932karton1