Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
2. Dokumenty k učitelskému působení

10Jmenování podučitelem na obecné škole v Kylešovicích od 1.9.18821882karton1
11Jmenování učitelem na obecné škole v Kylešovicích z 29.9.18851885karton1
12Pověření k prozatímnímu vedení obecné školy v Raduni od 1.12.1886 (mimo působení v Kylešovicích)1886karton1
13Jmenování provizorním podučitelem v Neulengbachu, okres St. Polten, Rakousko, od 1.3.18871887karton1
14Jmenování provizorním učitelem a správcem školy v Raduni od 1.3.18871887karton1
15Jmenování definitivním učitelem na obecných školách Zemskou školní radou v Opavě 20.11.1887a potvrzení téhož Okresní školní radou Opava-venkov1887karton1
16Rozhodnutí Okresní školní rady Opava-venkov o započitatelnosti Gudrichovy provizorní učitelské praxe v období od 1.3. do 1.12.1887 jakožto definitivní 1890karton1
17Osvědčení o absolvování instrukčního kursu pro regenschori, varhaníky a učitele zpěvu pořádaného vídeňským spolkem Ambrosiusverein od 7.8. do 10.8.1893 v Opavě1893karton1
18Potvrzení Okresní školní rady Opava-venkov o inspekcích provedených na obecné škole v Raduni v letech 1894 a 18961894 - 1896karton1
19Jmenování řídícím učitelem na obecné škole v Raduni, rozšířené v trojtřídku, s platností od 1.11.18971897karton1
20Opis Gudrichovy žádosti zemské školní radě o služební přídavek1900karton1
21Oznámení Okresní školní rady Opava-venkov o schválení Gudrichova referátu na okresní učitelské konferenci konané v prosinci 1908 v Opavě1909karton1
22Jmenování ředitelem pětitřídní obecné školy v Kylešovicích od 1.9.19171917karton1
23Osobní výkaz o Gudrichově učitelské činnosti a kvalifikaci za léta 1882-1921karton1