Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost
3.2. Národní strana

51Organizační řád, program a instrukce národní strany1911 - 1912karton1
52Instrukce pro okresní pětky národní strany s.d.karton1
53Seznam důvěrníků národní strany1912karton1
54Volby 1912 - korespondenční lístky od starostů obcí Opavska s návrhy na poslance1912karton1
55Zápis ze schůze národní strany 3.12.19161916karton1
56Sjezd národní demokracie v Praze - pořad jednání, informace o činnosti strany, jmenování Gudricha jejím zástupcem v Národní radě slezské1919karton1