Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost
3.3. Národní rada česká (československá) a její slezský odbor

57Informace Národní rady české o prodeji a vyúčtování národního kolku1911karton1
58Tištěná stať "Národní rada česká" pojednávající o úkolech a cílech instituce, přiložen seznam publikací vyšlých nákladem Národní rady české1912karton1
59Pozvánka na ustavující schůzi organizační komise Národní rady české v Praze 31.10.19121912karton1
60Složení Národní rady české ve správním roce 1912-1913 (tištěný leták)1912karton1
61Pozvánky na schůze Národní rady české1918 - 1919karton1
62Stanovy Národního výboru v Prazes.d.karton1
63Pozvánky na schůze slezského odboru Národní rady české s programy jednání1910 - 1914karton1
64Zápis ze schůze slezského odboru Národní rady české 2.1.1910 (koncept)1910karton1
65Pokyny JUDr. Stratila Gudrichovi, jakožto pokladníkovi slezského odboru Národní rady české1909 - 1910karton1
66Složení Národní rady československé a její instrukce pro české obyvatelstvo týkající se voleb do obecních zastupitelstev (tištěné letáky)1918 - 1918karton1
67Oznámení slezského odboru Národní rady československé o zvolení R. Gudricha do výboru1919karton1
68Utvoření Národního výboru pro vévodství slezské - návrh jednacího řádu1917karton1
69„Národu československému“ - tištěná přísaha českého Slezska na Ostré Hůrce 22.9.19181918karton1
70Návrh jednacího řádu Národní rady pro Slezskos.d.karton1
71Příprava schůze volitelů poslance zemského sněmu - koncept projevu k volitelůms.d.karton1
72Voličské schůze před volbami do zemského sněmu 1896, návrhy důvěrníků1896karton1