Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost
3.4. Zemský národní výbor pro Slezsko

73Stížnost ZNV na obecní výbor v Hrušově za neoprávněné zvýhodňování obecních zřízenců1918karton1
74Upozornění ZNV, aby v Opavském věstníku nebyly otiskovány politické a šovinistické články o Těšínsku1919karton1
75Výzvat ZNV k předání Gudrichova mandátu po jeho rezignaci jinému členu1919karton1