Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost
3.5. Veřejná uznání, čestná členství, gratulace

76Uznání Okresního hejtmanství Opava-venkov za veřejnou činnost1898 - 1901karton1
77Uznání Okresní školní rady Opava-venkov za poradní činnost a působení ve školství1906karton1
78Jmenování čestným občanem Jaktaře1911karton1
79Udělení čestného členství ve sboru dobrovolných hasičů Vršovice1912karton1
80Oznámení Okresního hejtmanství Opava-venkov o propůjčení titulu „Direktor“ ministrem kultu a vyučování za zásluhy o školství1916karton1
81Čestné uznání od ženských spolků a účastníků Slezského večera v Praze 2.2.19171917karton1
82Jmenování členem výboru kateřinské pobočky Městské spořitelny na Královských Vinohradech1923karton1
83Gratulace k padesátinám1912karton1
84Gratulace k šedesátinám1922karton1