Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost
3.6. Spolupráce se spolky

85Dopis od Pěveckého sdružení slezských učitelů ve Slezské Ostravě s prosbou, aby Gudrich neodcházel od sboru1908karton2
86Výzva studentů českého reálného gymnázia v Orlové o uspořádání finanční sbírky ve prospěch Matice osvěty lidovés.d.karton2
87Žádost odboru Matice Opavské ve Vlaštovičkách a Jarkovicích o pronesení slavnostního projevu na Matičním dni1912karton2
88Prohlášení zástupců Ústředního spolku českého učitelstva ve Slezsku, týkající se požadavku zastoupení venkovského učitelstva v okresních školních radáchs.d.karton2
89Spor Ústřední matice školské ve Slezsku s Maticí osvěty lidové o zásluhy na slezském školství, stížnosti obou spolků Gudrichovi1917karton2
90Žádost Moravskoslezské ženské organizace o pomoc v záležitosti dluhů školy v Kateřinkách1911karton2