Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
3. Veřejná a politická činnost

3.1. Korespondence od jednotlivců
3.2. Národní strana
3.3. Národní rada česká (československá) a její slezský odbor
3.4. Zemský národní výbor pro Slezsko
3.5. Veřejná uznání, čestná členství, gratulace
3.6. Spolupráce se spolky