Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Středomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Úřední knihy

1Protokoly mimořádných valných hromad, 7. 8. 1919 - 10. 11. 19211919 - 1921karton1
2Protokoly valných hromad, ustavující 10. 11. 1921 - XI. řádná 31. 10. 19321921 - 1932
3Protokoly valných hromad, 23. 6. 1933 - 27. 6. 19411933 - 1941
4Zápisy ze schůzí správní rady, 24. 11. 1921 (1. schůze) - 2. 5. 19291921 - 1929
5Zápisy ze schůzí správní rady, 24. 6. 1929 - 4. 11. 19371929 - 1937
6Zápisy ze schůzí správní rady, 25. 11. 1937 (slavnostní) - 17. 12. 19411937 - 1941
7Zápisy ze schůzí správní rady, 9. 5. 1935 - 31. 10. 19411935 - 1941
8Zápisy ze schůzí správní rady a výkonného výboru Severomoravských elektráren, a. s. Zábřeh, 19. 5. 1926 - 17. 2. 1932 1926 - 1932
9Zápisy z dozorčí rady a revizí účtů1919 - 1936
10Zápisy ze schůzí ředitelstva, 21. 5. 1919 - 5. 5. 19201919 - 1920
11Zápisy ze schůzí ředitelstva, 12. 5. 1920 - 31. 10. 19211920 - 1921
12Zápisy ze schůzí výkonného výboru, 7. 12. 1921 (1. schůze) - 14. 7. 19311921 - 1931
13Zápisy ze schůzí výkonného výboru, 24. 7. 1931 - 7. 10. 19371931 - 1937
14Zápisy ze schůzí sboru jednatelů, 13. 3. 1919 - 9. 11. 19211919 - 1921