Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Středomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Spisy
Vedení a správa

15Příprava ustavení "Smíšené hospodářské společnosti pro vybudování nové elektrárny v Přerově"(1913)karton1
16Jedníní "Ředitelství městských elektrických podniků v Přerově" o vybudování nové elektrárny v Přerově, m. j. odborné posudky, rozpočty a nabídky firem(1913 - 1914)karton1
17Založení firmy "Středomoravské elektrárny, společnost s ručením omezeným v Přerově", m. j. společenská smlouva1919karton1
18Společenská smlouva firmy "Středomoravské elektrárny, akciová společnost v Přerově" (dále jen SME Přerov), m. j. dodatky smlouvy, stanovy1921 - 1935karton1
19Změny stanov1924 - 1941karton1
20Změny stanov v souvislosti s fúzí se "Severomoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh"1931karton2
21Výpisy z obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci, m. j. změna společnosti s ručením omezeným v akciovou společnost, úřední svědectví1920 - 1941karton2
22Zápisy změn ve správní radě a stanovách do obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci1922 - 1941karton2
23Zveřejnění změn zapsaných při firmě v Úředním listě1934karton2
24Zápis fúze se Severomoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh a s tím spojených změn ve stanovách a akciovém kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Olomouci1932karton2
25Oznáméní fúze s Východomoravskými elektrárnami, a. s. Přerov1941karton2
26Usnesení vlády o péči o nerušený chod veřejného a hospodářskéhop života na území Protektorátu Čechy a Morava1939karton3
27Notářské zápisy o průběhu valných hromad, torzo1919 - 1921karton3
28Notářský zápis o ustavující valné hromadě, 10. 11. 1921, s přílohami1921karton3
29Notářský zápis o 1. řádné valné hromadě, 11. 5. 1922, s přílohami1922karton3
30Notářský zápis o 2. řádné valné hromadě, 24. 5. 1923, s přílohami1923karton3
31Notářský zápis o mimořádné valné hromadě, 20. 12. 1923, s přílohami1923karton3
32Notářský zápis o 3. řádné valné hromadě, 28. 5. 1924, s přílohami1924karton3
33Notářský zápis o 4. řádné valné hromadě, 22. 4. 1925, s přílohami1925karton3
34Notářský zápis o 5. řádné valné hromadě, 20. 5. 1926, s přílohami1926karton4
35Notářský zápis o 6. řádné valné hromadě, 27. 4. 1927, s přílohami1927karton4
36Notářský zápis o 7. řádné valné hromadě, 11. 5. 1928, s přílohami1928karton4
37Notářský zápis o 8. řádné valné hromadě, 2. 5. 1929, s přílohami1929karton4
38Notářský zápis o 9. řádné valné hromadě, 16. 5. 1930, s přílohami1930karton4
39Notářský zápis o 10. řádné valné hromadě, 27. 5. 1931, s přílohami, m. j. návrh fúze se Severomoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh 1931karton5
40Notářský zápis o 11. řádné valné hromadě, 31. 10. 1932, s přílohami1932karton5
41Notářský zápis o 12. řádné valné hromadě, 23. 6. 1933, s přílohami1933karton5
42Notářský zápis o 13. řádné valné hromadě, 7. 6. 1934, s přílohami1934karton6
43Notářský zápis o 14. řádné valné hromadě, 19. 6. 1935, s přílohami1935karton6
44Notářský zápis o 15. řádné valné hromadě, 30. 4. 1936, s přílohami1936karton6
45Notářský zápis o 16. řádné valné hromadě, 13. 5. 1937, s přílohami1937karton7
46Notářský zápis o 17. řádné valné hromadě, 5. 5. 1938, s přílohami1938karton7
47Notářský zápis o 18. řádné valné hromadě, 14. 7. 1939, s přílohami1939karton7
48Notářský zápis o 19. řádné valné hromadě, 19. 6. 1940, s přílohami, m. j. prodej elektrárny Třebovice1940karton7
49Notářský zápis o 20. řádné valné hromadě, 27. 6. 1941, s přílohami1941karton8
50Notářský zápis o mimořádné valné hromadě 12. 9. 1941, s přílohami, m. j. návrh fúze s Moravskoslezskými elektrárnami, a. s. Moravská Ostrava, změna názvu na Východomoravské elektrárny, a. s. Přerov1941karton8